vilkår og betingelser

1. GODKJENNING AV VILKÅRENE

Din tilgang til og bruk av omdata.world og tilhørende aliaser (www.aryanholdinggroup.com), eksklusivt underlagt disse vilkårene og betingelsene. Du vil ikke bruke nettstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Ved å bruke dette nettstedet godtar du fullt ut vilkårene, betingelsene og ansvarsfraskrivelsene i denne kunngjøringen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, må du umiddelbart slutte å bruke nettstedet og eller tilknyttede tjenester.

2. RÅD

Innholdet på nettstedet utgjør ikke råd og bør ikke stoles på når du tar eller avstår fra å ta noen beslutninger.

3. ENDRINGER PÅ NETTSIDEN

OM DATA (som en kjent satsning fra Aryan Holding Group) forbeholder seg retten til å: 3.1 endre eller fjerne (midlertidig eller permanent) nettstedet eller deler av det uten varsel, og du bekrefter at OM DATA ikke skal være ansvarlig overfor deg for slike endringer eller fjerning; 3.2 endre disse vilkårene og betingelsene når som helst, og din fortsatte bruk av nettstedet etter eventuelle endringer skal anses som din aksept av en slik endring.

4. LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSIDER

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som kontrolleres og vedlikeholdes av andre. Enhver kobling til andre nettsteder er ikke en godkjenning av slike nettsteder, og du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for innholdet eller tilgjengeligheten til slike nettsteder.

5. COPYRIGHT

5.1 All opphavsrett, varemerker og alle andre immaterielle rettigheter på nettstedet og dets innhold (inkludert uten begrensning nettstedets design, tekst, grafikk og all programvare og kildekoder knyttet til nettstedet) eies av eller lisensieres til OM DATA eller brukes på annen måte av OM DATA som tillatt ved lov. 5.2 Ikke noe av innholdet kan lastes ned, kopieres, reproduseres, overføres, lagres, selges eller distribueres uten skriftlig forhåndstillatelse fra opphavsrettsinnehaveren. Dette utelukker nedlasting, kopiering og/eller utskrift av sider på nettstedet kun for personlig, ikke-kommersiell hjemmebruk.

6. ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRENSNING

6.1 Nettstedet tilbys på en “SOM DEN ER” og “SOM TILGJENGELIG”-basis uten noen representasjon eller godkjenning og uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til underforståtte garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethet for en bestemt formål, ikke-krenkelse, kompatibilitet, sikkerhet og nøyaktighet. 6.2 I den grad det er tillatt ved lov, vil OM DATA ikke være ansvarlig for indirekte tap eller følgetap eller skade (inkludert, men ikke begrenset til tap av virksomhet, muligheter, data, fortjeneste) som oppstår fra eller i forbindelse med bruken av nettstedet. 6.3 OM DATA gir ingen garanti for at funksjonaliteten til nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri, at defekter vil bli rettet eller at nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er fri for virus eller annet som kan være skadelig eller ødeleggende. 6.4 OM DATA gir ingen garanti for at funksjonaliteten til nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri, at defekter vil bli rettet eller at nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er fri for virus eller annet som kan være skadelig eller ødeleggende.

7. PROSJEKTER: BETALING OG REFUSJON

Forhåndsdefinerte servicegebyrer gjelder for prosjekter og tjenester bestilt via denne nettsiden. Slike betalinger kan ikke refunderes under noen omstendigheter. For prosjekter som sies opp av oppdragsgiver/kjøper (i definisjon den som har foretatt betalingen til OM DATA), refunderes ikke beløpet uansett. Hvis OM DATA avslutter et prosjekt før det er fullført, kan OM DATA etter eget vedtak refundere det mottatte beløpet uten forskuddsbeløp (i definisjon, førstegangsbetaling eller startbetaling). Betalinger gjort som forskuddsbeløp (i definisjon, førstegangsbetaling eller startbetaling) vil ikke under noen omstendigheter bli refundert.

8. PRODUKTER: BETALING OG REFUSJON

Produkter refererer herved til Temaer / WordPress-temaer / Webmaler / Andre digitale kreasjoner. OM DATA har ikke tillatelse til å håndtere salg og/eller betalingsbehandling når premium-temaer kjøpes av brukere via tredjeparts markedsplassnettsteder som Themeforest.net, Creativemarket.com etc. Alle operasjoner knyttet til slike kjøp, betalinger og refusjoner håndteres eksklusivt av autoriteten til de markedsplassene der temaer kjøpes. Hvis brukere trenger refusjon for slike produkter, må de kontakte markedsplassmyndigheten der de kjøpte produktet direkte. Markedsplassmyndighetens avgjørelse vil være endelig i alle saker om refusjonsforespørsler og betalingsbehandling.

9. TEMA TILPASNINGSTJENESTE: BETALING OG REFUSJON

OM DATA tilbyr premium tilpasningstjenester til betalte brukere under forutsetning av at refusjon av tjenesteavgift ikke er aktuelt i noen tilfeller. Hvis Nor som er et registrert firma og myndighet”) OM DATA avslutter et tilpasningsprosjekt før det er fullført, kan OM DATA etter eget vedtak refundere det mottatte beløpet ikke inkludert forskuddsbeløpet (i definisjon, førstegangsbetaling eller startbetaling). Betalinger gjort som forskuddsbeløp (i definisjon, førstegangsbetaling eller startbetaling) vil ikke under noen omstendigheter bli refundert.

10. ERSTATNING

Du samtykker i å holde OM DATA og dets ansatte og agenter skadesløse fra og mot alle forpliktelser, advokatsalærer, skader, tap, kostnader og andre utgifter i forhold til krav eller søksmål mot OM DATA som oppstår som følge av brudd fra deg på disse vilkårene og betingelsene eller andre forpliktelser som oppstår som følge av din bruk av dette nettstedet.

11. AVSLUTNING

Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene av en eller annen grunn skulle fastslås å være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal slike vilkår eller betingelser avbrytes og de gjenværende vilkårene og betingelsene vil forbli i full kraft og virkning og fortsette å være bindende og håndhevbar.

12. GJELDENDE LOV

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med staten Norge, og du underordner deg herved den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i staten Norge.

13. HELE AVTALEN

Disse vilkårene og betingelsene, inkludert retningslinjene som er innlemmet her ved uttrykkelig referanse, innebærer at du overholder dette dokumentet i sin helhet. Hvis du ikke godtar vilkårene i dette dokumentet eller i personvernreglene; slutte å bruke OM DATA-nettstedet så vel som alle andre Aryan Holding Group-nettsteder umiddelbart.